........

آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری می خواهم بدانم، دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟

/ 5 نظر / 12 بازدید
جوجويي

جملات قشنگ مثل هميشه[خجالت][قلب][ماچ]

جوجويي

آنگاه که غرور کسی را له می کنی می خواهم بدانم، دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟ =========== من احساس ميكنم اين ها هيچ وقت دستهاشون رو بالا نميگيرن[خنثی]

فاریا

سلام نسرین جان خوبی؟ ببینم مامان نشدی؟

فاریا

خصوصی داری البته اینو فقط تو میدونی و صابر ( منظورم از برو بچ قدیمیه ) دیگه به کسی تو وبلاگ نگفتم [پلک]